Vårbruk med Ardennerhästar

Söndagen 1/6 ordnade Upplands Ardennerklubb en dag med aktiviteter runt vårbruk. Jorden är plöjd på hösten och nu är det dags att gödsla, så och välta åkern. Före traktorns tid och det mekaniserade jordbrukets intåg var hästen det naturliga alternativet för alla tunga arbeten på åkrar och i skogen. Alla småbrukare hade inte heller råd att gå över till modernt jordbruk och det var först efter andra världskriget som de stora förändringarna svepte fram i landskapet.

Varför då hålla på med gamla och olönsamma metoder idag? Det finns åtskilliga skäl och några kan vara att många människor insett att det rationella jord- och skogsbruket håller på att totalt förstöra landskapsbilden, den biologiska mångfalden och vår kultur. Allt för snabba pengar till anonyma aktieägare som endast värderar maximal vinst utan att ta ansvar för konsekvenserna. Genom att bevara gamla kunskaper och sprida intresset kan brukshästen återigen få en plats inom ett ansvarfullt jord- och skogsbruk. Det går naturligtvis inte att backa klockan tillbaka till en svunnen tid men det finns ett utrymme för hästen på marker som inte tål tunga maskiner. Även i städer kan hästen spela en roll i parkförvaltning osv...

Ingen vill ha tillbaka tiden före kriget med dåliga bostäder, tunga jobb, sjukdomar och annat som var bondens gissel men det finns all anledning att ta tillvara det som var bra med den tidens metoder. Genom att arbeta aktivt med hästavel av gamla fina raser som t.ex.  ardennerhästen, restaurera gamla redskap, hålla utbildning och inspirationsdagar kan kunskaper behållas och lära yngre människor att ett modernt samhälle inte behöver vara samma sak som rovdrift utan visa alternativen. På det sättet gör ardennerklubben en fin kulturinsats.

 

Det är dags att köra ut gödseln på åkern och ardennerhästen får dra den gamla dyngkärran.

 

Kärran ska fyllas med den brunna gödseln, en stor skyffel gör jobbet snabbt men det blir många lass som känns i ryggen efter allt vridande på kroppen.

 

Den roterande axeln sprätter ut gödseln jämt och fint men kärrans bredd gör att det går åt många omgångar innan åkern är klar.

 

 

När gödslingen är klar är det dags att harva åkern. Harvningen slår sönder de klumpar som bildats vid höstplöjningen, om vintern varit normal har frosten sprängt sönder klumparna och harven har inga problem att klara jobbet. Till harven hör en tung planka som hjälper till att trycka ner den i jorden, annars skulle den bara åka på jordens yta och inte göra någon nytta. Gödseln kommer också att komma ner i jorden och göra nytta.

 

Att dra harven är ett tungt jobb för hästarna och i det här fallet används ett par ardennerhästar. Harven är kopplad med individuella ok plus ett gemensamt ok, annars skulle den inte kunna svänga.

 

Hästen får en ny arbetsuppgift, att dra den tunga såmaskinen. Skaklarna säkras på hästens seldon med träkilar. Om hästen skulle ramla måste man kunna bryta loss skaklarna och det skulle vara omöjligt om kilarna var i metall. Ändå viktigare vid skogsarbete där det kan vara gropar och hinder på marken som inte syns under snötäcket.

När harven gjort sitt jobb är det dags att fylla såmaskinen med utsäde. Det är ett tungt jobb både för jordbrukaren och hästen. Den gamla såmaskinen från International Harvester är komplicerad med sina hjul och armar som sticker ner i jorden. Utsädet fylls i en behållare och via ett antal rör matas fröna ner i jorden till rätt djup. Hästen väntar snällt på att behöva jobba igen. Ardennerhästens lugna temperament är en stor tillgång. Ingen människa skulle orka med en så stor och enormt stark häst om den inte vore hanterbar?

 

Fram och tillbaka. Det gick inte fort i det gamla jordbruket men det är stor skillnad på de gamla gårdarnas areal mot dagens industrijordbruk.

 

 

För att kunna köra med hästar är det nödvändigt att lära sig att hantera tömmarna rätt, är de för lösa vet hästen inte vad föraren vill, är de för hårda blir den stressad. Seldonen måste också spännas rätt, annars kommer belastningen från redskapen att trycka på fel ställen hos hästen och trötta ut den snabbare.

 

När åkern är färdigsådd ska den vältas, allt för att utsädet ska bli kvar i marken. Nu är det bara att låta naturen ha sin gång. Försommarens värme och önskade regn kommer att gro fröna i jorden och mot sensommaren, hösten kan man se fram emot en god skörd. Antingen det handlar om brödsäd, fodersäd eller vallväxter som mat åt andra djur.

Dagens alla jordbruksjobb är avklarade men för bonden var arbetsdagen långt ifrån slut. Hästarna ska tas hem, redskapen ska skötas om så att de kunde tjänstgöra i många år, att köpa nytt som i moderna tider var det inte frågan om! En mycket lyckad dag för Upplands Ardennerklubb, många åskådare och tur med väder och vind!

 

Text och foto: Björn Söderström © 2014