Troll och väsen

I en skog, inte vilken som helst utan en gammal skog som inte förstörts av modernt skogbruk, kan de som har fantasin i behåll se och uppleva mystiken och de olika innevånare som har full kontroll över besökarna.

Det gäller att passa på, snart finns det bara riktig skog kvar i naturreservat, det moderna samhällets omättliga begär på vinster för ett fåtal riskerar att tömma de skogar som finns kvar och saknar skydd. De volymer på cellulosa som skogindustrin pratar om har ingenting med riktig skog att göra, det är enfaldiga plantager där ekosystemet och friluftslivet skjutits i sank. Men ytterst är det en fråga om värderingar, moral och etik, om snabba pengar är viktigare än det som lever, då kommer skövlingen att fortsätta.

 

Skogens mossklädda stenar ser ut som ett hav med kulingvindar. Under mossorna och risen finns också gamla träd som fallit för åldersstecket eller fällts i ett blåsväder. De ligger som lågor på marken och bryts sakta men säkert ner, det tar många år, och under tiden blir de lämpliga miljöer för insekter, skalbaggar, svampar och andra organismer som behöver lång kontinuitet och är chanslösa i en produktionsskog.

Ett ensamt träd har lyckats etablera sig mellan alla stenblock.

Ett troll med en mössa av ris och mossor.

Skogens väsen kan ta vilken form som helst, i det här fallet som en orm i trädstammen.

Den sena hösten med sina färger gör intåg bland trollen.

Ibland får träden bli värdplats för troll som vill ha överblick!

Trollet har slutit ögonen och vilar.

På botten av ån lyser det av koppar, undrar vem som vaktar rikedomarna?

Trädens bläckfiskarmar söker sig ner till vattendraget.

Trollet som bor i trädet lutar sig över vattnet.

Stenen som ser ut som att den kommit från rymden påminner om en valross i vattnet.

Under vattenytan i den gamla ån finns också väsen men de visar sig sällan.

En hel familjebildning av troll i skogen.

Trollet vaktar sin skog, här får ni inte bete er hur som helst!

Även spöken visar sig ibland, oftast bara på nätterna?

Vintern gör sig påmind när mosstäcket blir vitt av frosten. Om några veckor kommer allt att vara täckt av vit snö och sova en lång vintersömn.

Det stora stenblocket har full kontroll på vilka som passerar.

Hoppsan! Här har fotografen varit oförsiktig och skogens alla färger försvann men det är kanske en signal från skogens väsen att nu vill vi vara ifred?!

 

Text och foto: Björn Söderström © 2016