Vårvinter, det är en härlig och speciell årstid som inte inträffar varje år direkt, då vintrarna har blivit mer nyckfulla, varmare och kortare än förut. Hård snö att gå på och härlig sol de dagar som inte har moln. Isarna är långt ifrån pålitliga och det finns ingen anledning att gå ut på någon, det gör det f.ö. aldrig om det inte att konstaterat säkert eller att det finns något annat bra skäl att göra det!

Träd och buskar har färdiga knoppar som bara väntar på mer värme och längre dagar, i skogen hörs en del fågelsång även om vinterflyttarna inte är tillbaka ännu i någon större utsträckning.

Skogen runt Slagsmyren har fortfarande både gamla och högresta träd. Slagsmyren ingår i det vattensystem som omger Österbybruk-Dannemora vattenråds område och som utnyttjats under en lång industriepok i trakten. Numera har det stor betydelse för friluftsliv och naturvård. Men det är svårt att förvalta då resurer inte får prioritet från politiskt håll och en girig skogsindustri vill ha sitt!

Grenar som ligger i skuggan i den täta skogen.

 

I strandkanten på Slagsmyren nära utloppet av dammen har isen redan öppnat sig, vattnet är strömt just där och isen har ingen chans längre att hålla sig kvar.

 

Fjolårsvassen avtecknar sig mot den mörka skogen på andra sidan Slagsmyren.

De gamla och friska träden har nått imponerade höjd i strandkanten.

Utloppet från Slagsmyren, vattnet är på väg mot Harvikadammen för att sedan samlas ihop i Dannemorasjön på sin väg genom Uppsala till Ekoln och Mälaren.

Träden börjar få grov bark men skogen är inte så gammal som den i Florarna, men får den vara ifred så kanske.....

De rakvuxna träden reser sig som raketer mot himlen!

Två små holmar nära strandkanten, platser där områdets häckfåglar kan hålla till och vara ifred från vandrande besökare. I strandkanten finns det gott om Smalkaveldun.

 

Slagsmyrens vattenmassor hålls på plats av en byggd vall mot skogen. Inte svårt att föreställa sig vad som skulle hända om den skulle brista?

 

Vattnet som passerar dammluckan forsar ner med kraft, jämfört med för några veckor sedan är det betydligt mera tryck i flödet och det kommer att öka ändå mer. Orsaken är isens och snöns smältning. Det kallas våren och är en härlig och efterlängtad tid som kommer med stora steg!

Ovanför dammen brukar områdets havsörnar patrullera men just idag ville ingen förgylla utflykten för besökaren!

 

Text och foto: Björn Söderström © 2016