Skogsbruk med Nordsvensk häst 2016

Att bruka skogen som förr i tiden, kan det vara något? Det kan naturligtvis inte konkurrera med moderna metoder och stora avkastningskrav men det kan finnas många andra bra skäl att göra det. Många skogsområden idag far väldigt illa när de utsätts för hänsynslös behandling, allt för att tjäna snabba pengar utan att tänka på områdets naturvärden, hänsyn till växt- och djurliv, friluftsliv m.m. Stora tunga maskiner skapar oerhört fula sår i markskiktet, speciellt om de används under årstider där marken inte är tillräckligt hård och det lär vi få leva med, tack vare klimatförändringarna med allt nyckfullare vintrar. I s.k. produktionsskogar, enfaldiga monokulturer som skapats enbart av ekonomiska skäl spelar det kanske mindre roll då dessa redan i princip är exempel på människans kollosala dumhet och inte har något levande ekosystem längre.

Men det finns fortfarande kvar en del skog som kan klassas som naturskog och inte får förloras för framtiden. I den typen av skogar kan ett försiktigt skogsbruk säkert tillämpas utan att mångfalden riskeras. Känsliga djur- och fågelarter som behöver äldre skogstyper t.ex. lavskrikan m.fl. Andra aspekter på skogsbruk i mindre skala med häst är att ett klassiskt hantverk kan bevaras, äldre värdefulla hästraser riskerar inte att försvinna, människor med hästintresse kan få utlopp för sin hobby osv....

En relativt ung skog, någonstans i Uppland, behöver gallras för att ett antal träd ska få bättre livsrum och mindre konkurrens, markskiktet få mer ljus osv.. När marken är hård och klädd med snö är det dags att välja ut och såga ner de träd som kan offras för att de övriga ska få bättre möjligheter. Eftersom det är ganska små och tunna träd behövs ingen tyngre maskinkraft utan motorsågen är det perfekta redskapet.

De avverkade träden kvistas av och släpas fram till en körväg där de kan samlas ihop och sedan bli borttransporterade med hästkrafter!

Den Nordsvenska hästen är förspänd med en s.k. doning. Ser ut som ett par kälkar som kopplats ihop på mitten och gjorts svängbara. Tack vare längden kan de lasta riktigt långa trädstammar.

Vissa träd har frusit fast under snötäcket tack vare det omväxlande vädret med snö, minusgrader och perioder med barkmark och plusgrader och så ny snö på det osv... Det behövs lite muskelkraft och en timmersax och sedan är de bara att ta i!

Doningens stolpar går att ta bort för att slippa lyfta träden över kanten. Längre och grövre träd staplas först i botten.

Hästen har inga problem med vikten på lasten men körvägens kvalité avgör säkert hur mycket man törs lägga på? Ingen vits med att fastna eller välta ekipaget?

Lasten är lagom och det är dags att köra iväg till avlastningsplatsen. Men först måste träden spännas fast med kedjor rakt över som sträcks och fixeras med en timmerbjörn. "Björnas" kallas det.

 

Härligt vinterföre i skogen och hästen sätts i arbete. Ska man åka med själv får fötterna absolut inte stoppas ner mellan träden eller hållas utanför ekipaget. Hästen är urstark och skulle foten fastna i något kan den brytas av hur enkelt som helst, hästen skulle inte ens märka att något hänt utan fortsätter bara att dra! Allt arbete i skogen är riskabelt och kräver omdöme!

En ny last är på gång, återstår bara att björna fast den, säkerhetshaken som sitter i den lilla kedjan ska alltid fästas ovanifrån, aldrig underifrån!!

Nordsvensken väntar tålmodigt, den har varit med i många år och sköter man sin häst kan den vara till glädje under en lång tidsrymd. Blir den för otålig och vill sticka iväg själv får man knyta tömmarna runt ett träd!

Framme vid avlastningplatsen ska stockarna sorteras beroende på vad ska användas till. Det är inget som hindrar att man blandar gammalt och nytt i skogen, att köra bort resultatet går lika bra med lastbil!

En välförtjänt rast mellan lassen. Kaffe och matsäck smakar väldigt bra i naturen!

Även hästen ska ha sin belöning i form av fräscht hö.

En intressant och viktig detalj hos selarna och skaklarna är att pluggen som håller skaklarna på plats ska vara i trä. Skulle hästen och ekipaget gå omkull i en besvärlig skog är det fullt möjligt att bryta sönder pluggarna och koppla bort skaklarna. Det skulle vara omöjligt om de vore gjorda i metall! Och det händer ibland, både förr och nu, att ett tungt lass kan tippa eller hästen snubbla i någon grop som inte syns under snön!

 

Text och foto: Björn Söderström © 2016