Skogsbruk med Nordsvensk häst 2011

I helgen 13/2 var det dags för skogsbruk med Nordsvensk häst hemma hos Bosse Eriksson i Morkarla. Ett väldigt trevligt initiativ för att visa hur man kan hantera avverkning och gallring av skog på ett sätt som är skonsamt mot naturen. Det passar naturligtvis inte in i ett modernt storskaligt skogsbruk men det ena utesluter inte det andra. Vinterförhållandena gör att markskadorna blir minimala, en sån här snörik och kall vinter blir dom förmodligen inte ens synliga när snön försvunnit.

Det är också ett fint sätt att hålla en bra hästras vid liv. Den Nordsvenska hästen är en relativt liten häst men den är smidig i en trång skog och har inga problem med klimatet. Hästens uppgift är att dra kälken med det fällda timret. Det innebär att den får stå still långa tider när skogsbrukaren lastar stockarna på kälken, sedan skall den dra det tunga lasset till en uppsamlingsplats för timret och stå still igen. Det skulle en ömtåligare häst inte klara av. Framför allt inte om det är en sträng vinter.

Den här dagen är det 5 olika hästar som skall vara med och jobba. Unghästarna mer för att se och lära! Trevligt att kunna åka kälke till jobbet i det perfekta vintervädret.

Det handlar inte om någon slutavverkning utan mera en gallring av ungskog. Därför blir det inte alltför grova stockar. Som på bilden en hel del björk.

Skogen är ingen modern cellulosaplantage med monokultur utan barr- och lövträd finns blandat. Därför blir det gallring av alla möjliga träd, gran, tall och björk. Det gäller att få ner ljuset till undervegetationen och det går inte om träden står alltför tätt. I en alltför tätt planterad granskog närmast försvinner alla arter av mossor, lavar och kärlväxter och kvar blir bara en trist brun matta med barr och kottar. Det bidrar inte till en biologisk mångfald? Det är ganska trångt mellan de unga träden och det krävs en hel del skicklighet för att inte fastna och hitta en körbar väg för hästen. 

Det har snöat i veckan och de stockar som Bosse tidigare fällt och kvistat ligger översnöade vilket gör att det blir lite extra besvärligt. Timret på den här platsen är betydligt grövre än inne i ungskogen och det finns ingen möjlighet att orka lyfta stocken själv med handkraft.

När inte handkraft räcker till är det plats för hjälpmedel och verktyg. På bilden syns att ett domkraftsliknande verktyg hjälper till med lyftet. En kraftig hulling griper tag i stockens ändträ, sedan pumpas den upp för att komma i höjd över kälken. När den är tillräckligt högt är bara att vicka över stocken med hjälp av ett spett och den ramlar ner på kälken. Väldigt enkel princip och gör det möjligt för skogsbrukaren att klara riktigt tunga träd på egen hand.

Stocken ligger på kälken men den måste komma längre fram. Bosse och hans medarbetare får släpa den med de vanliga gripverktygen och det är långt ifrån enkelt. Väldigt tungt och snön är djup.

Nu är den snart på plats! En stock till får plats på kälken och det är bara att upprepa alla handgrepp.

Pålastningen är klar och nu är det dags för hästen att börja jobba. Den gamla Nordsvensken har inga problem att dra kälken med två riktigt tunga stockar och två man, dessutom i djup snö. Imponerande!

Allt avverkat timmer transporteras upp till en skogsbilsväg och kan hämtas med en timmerbil vid lämpligt tillfälle.

Hästen orkar t.o.m. med en extra passagerare! Det ser idylliskt ut för oss åskådare men det är naturligtvis ett hårt jobb och inte utan risker. Är skogsbrukaren själv ute i skogen och får en stock över sig kan det bli kritiskt. I bästa fall kanske det går att få kontakt via en mobiltelefon och få hjälp men i många skogsområden är det nog lite si och så med mobiltäckningen och det är inte säkert att man kommer åt att använda den heller om man sitter fast i kläm under tunga träd.

Det är trevligt ordnat med en rastplats där det bjuds på grillad korv. Granrisbädd att sitta på. Ett populärt arrangemang och drar inte bara hästintresserade människor. Gott om fotografer och fina motiv.

Även hästarna måste få rast och något att äta!

 

Text och foto: Björn Söderström © 2011