Nerdal 2014

Nerdal, eller Dalen, är den plats där besökarna till norska Innerdalen ställer sin bilar i väntan på transport upp till eller för att vandra på egen hand in i fjälldalen. Istället för att "gå till fjälls" kan det vara intressant med en vandring i den fjällnära skog som finns tillgänglig bara en kort vandring från parkeringen.

 

Landsbygden i Norge är betydligt mer levande än i Sverige, det finns får och nötkreatur lite överallt och Nerdal är inget undantag. De undrar säkert vilka besökarna är?

 

Skogen som möter besökaren är fantastisk. Enorma block övervuxna med lavar och mossor, gamla och nya träd i alla stadier, de flesta övervuxna med lavar och svampar. Känslan som infinner sig är att tiden stått stilla och låtit skogen leva sig eget liv under mycket lång tid.

 

Vattnet som forsar förbi avslöjar på sin färg att det har sitt ursprung i en glaciär. Det är inte samma vattendrag som kommer från Innerdalsvattnet och rinner genom Svarthålan utan dessa båda förenas längre ner i skogen.

De gamla stubbarna har helt groteska former och går att förväxla med troll.

Det kanske är troll som bevakar besökarna utan att vi vet om det?

Istidens block dominerar skogen i början av vandringen.

 

Under stenarnas kanter hänger mossorna och hålls hela hela tiden blöta av allt vatten som rinner nerför vattendragen.

 

Skogen övergår från urskogsliknande efter en stunds vandring och övergår till att närmast likna en park. Det är ett resultat av att en säter har funnits på platsen och djurens bete har hållit skogen mer öppen. Trädslagen domineras av asp, rönn och björk. De tallar som finns är oerhört kraftiga och har en aktningsvärd ålder.

 

Färgskalan i skogen är helt dominerad av den annalkande hösten, allt ifrån rött, orange, gult till olika bruna nyanser.

Överallt finns träd i olika stadier, många torrakor som kan fortsätta att stå i många år till...

...innan de faller och blir en växtplats för nya träd och organismer.

Lite längre upp längs stigen övergår skogen från urskog och park till fjällnära skog...

...och den ser mycket gammal ut och är oerhört varierad.

Lövträden är till stor det täckta av lunglav, ett typiskt tecken på att luften är tillräckligt ren och inga förorenade industrier eller tung biltrafik finns i närheten.

Hönsbären lyser vackert rött i skogen.

Överallt finns den i Sverige ovanliga ormbunken kambräken, den har västlig utbredning.

De knotiga träden avslöjar att klimatet sliter hårt, det är inte ovanligt med ett snödjup på 2 meter i Innerdalen.

Skogen ger oss besökare en riktig John Bauer-känsla och man vet inte vad som finns bakom nästa träd eller stenblock?

Stenblocket vill inte vara sämre än Innerdalstårnet, utsikten över området runt Nerdal är imponerande.

Nästa år är det dags att utforska området mer noggrant och vandra upp till Virumsetra, en gammal säter, och vidare in i Grasdalen, den dal som går mellan Skarfjell och Vinnufjellet.

Text och foto: Björn Söderström © 2014