Lillsjön hösten 2013

Lillsjön i Österbybruk är en spännande sjö som endast går att nå med båt via en smal kanal ifrån Stordammen, den stora damm som dominerar orten. Vattendragen ingår i det område som täcks av Vattenrådet Fyris Östra källors alla tillflöden som på sin väg till slut hamnar i Uppsala och Fyrisån. I likhet med andra slättsjöar är vattendragen drabbade av pågående igenväxning beroende på en mängd orsaker, framför allt miljöpåverkan och att markanvändningen runt sjöarna är radikalt annorlunda mot under tidigare generationers skogs- och jordbruk.

 

En stilla dag i oktober månad är den perfekta dagen för en utflykt på Stordammen. Lönnarna runt sjön har snabbt blivit gula och det går att njuta av färgprakten ett par veckor innan årets tristaste månad november kommer och allt blir grått och färglöst.

 

Vassarna växer till och blir större för varje år. När de ruttnar ner drabbar det bottnen i dammen som blir syrefattig och i grunda sjöar kan det bli ödesdigert för fiskbestånden om vintern blir hård och istäcket tjockt. Speciellt Dannemorasjön har drabbats av omfattande fiskdöd den gångna vintern. Arbete med vassröjning är naturligtvis positivt men det förutsätter att växtmaterialet tas bort från sjön och upp på land, annars kommer det bara att påskynda syrebristen om det får sjunka till botten. Alla sjöar i vattensystemet är grunda med ett djup på mellan 1 och 2.5 meter. Arbetet måste också ske i samförstånd med markägare och det är inte alltid självklart att det går att komma överens. Intressena kan dra åt helt olika håll.

 

Vassen bildar ett vackert grafiskt mönster mot den blanka vattenytan och färgskalan påminner om årstiden. Känslan är att naturen förbereder sig för en period med låg aktivitet för att åter ta fart framåt våren.

 

Vägen ut från Stordammen in i kanalen till Lillsjön är väl dold av sommarens vegetation.

 

Stillheten i kanalen är total. Ingen vind och inga ljud hörs. Några gräsänder simmar omkring men de flesta har nog redan dragit iväg söderut. Vissa år kan det komma snö och is redan i oktober. Efter årets långa och varma sommar kan det komma som en chock, framför allt för människorna?

 

Kanalen blir riktigt smal efter den lite mer öppna ytan vid Björnuddsfladen men det är inga problem att passera med en liten båt. Det är i princip omöjligt att ta sig fram till Lillsjön till fots, myrmarkerna runt omkring är alltför blöta och på vissa håll rena gyngflyn.

 

När kanalen passerats öppnar sig ett oerhört vackert område med Norrländska kvalitéer. En ganska stor sjö trots namnet Lillsjön. De få träd som växer i kanten är låga björkar, just nu i sina höstfärger.

 

Granar och tallar lite längre ifrån myrens kanter är också betydligt mindre än i en produktiv skogsmark och tacksamt nog ekonomiskt ointressanta för skogindustrin!

 

Under hösten är tystnaden total, på våren och sommaren hörs områdets tranor hela tiden, det är ett perfekt område för dessa stora fåglar.

 

I myrens kant sticker några trädrötter ut från träd som gått under. Doften av pors är stark hela tiden, ett av områdets karaktärsväxter.

 

På myrens östra sida ligger morgonens dimmor kvar innan solen hinner värma upp luften. Växterna dryper av nattens dagg.

 

Älvorna dansar över myren och när solen äntligen orkar tränga undan dimman försvinner mystiken.

 

Solen kämpar för att komma upp över horisonten, den når allt lägre för varje dag som kommer ända till Vintersolståndet 21/12. Det lilla ljus som bjuds är mycket vackert när dimmorna skingras.

 

På några få platser med gynnsammare förhållanden blir träden lite högre men de är inte många. Hela områden och sjön har fantastiska naturkvalitéer som ganska få människor känner till eller har möjlighet att besöka.

 

På vägen ut från kanalen och Lillsjön ligger Stordammen fortfarande som en spegel. Lite senare på förmiddagen bryts förtrollningen då brisen kommer och i samma ögonblick försvinner vattenspegeln!

 

Längs Stordammens stränder finns några få sommarstugor men de är mycket diskret placerade och stör inte naturvärdena på något sätt.

 

Tiilbaka i Österbybruk efter en fin utflykt till ett paradis i naturen!

Vattenrådet Fyris Östra källors område är en viktig angelägenhet för bygdens och Uppsalaområdets vattenförsörjning. Trots det är det idag väldigt svårt att få någon acceptans för miljösatsningar från politiskt håll. Politiken har förvandlats till ett trist spel om plånboksfrågor och kortsiktighet i besluten. De som redan har ett jobb och kan försörja sig blir inte lyckligare av att bli mutade med jobbskatteavdrag för att öka sin konsumtion. Upplevelser av välskött natur, ren luft och tjänligt dricksvatten är oerhört mycket viktigare än ytterligare onödiga prylar som vi ändå inte behöver, eller har tid och ork att använda?

 

Text och foto: Björn Söderström © 2013